Наскільки ефективний ринок ставок на теніс?

Тарас Гончар
Лінія закриття часто використовується для оцінки навичок прогнозистів. При аналізі навичок людини, яка розміщує ставки на теніс, а також пропонує поради щодо розміщення таких ставок, дуже важливо розуміти ефективність самого ринку ставок на теніс. Прочитайте статтю від експертів Pinnacle і дізнайтеся про те, наскільки ефективний ринок ставок на теніс.
Наскільки ефективний ринок ставок на теніс?

Наскільки ефективний ринок ставок на теніс?

Успішний і професійний тіпстер в сфері ставок на теніс, зареєстрований в Твіттері за адресою @nishikoripicks, пропонує свої послуги на Pyckio – «супермаркеті» тіпстерів; крім того, в його активі вражаюча (і досить вагома з точки зору статистики) історія виграшів. Проте йому не вдається обігрувати коефіцієнти лінії закриття або, принаймні, він не робить цього досить часто для того, щоб можна було стверджувати, що його довгострокові прогнози будуть вигідними для його клієнтів з урахуванням вартості передплати на послуги.

Гіпотеза про цінність лінії закриття стверджує, що цьому тіпстеру просто щастить. Однак результати @nishikoripicks говорять про те, що ця гіпотеза може бути помилковою. У цій статті я досліджую ефективність ринку розміщення ставок на тенісні матчі і спробую з’ясувати, хто ж помиляється насправді.

Замість того, щоб стверджувати, що успішність нашого тіпстера пояснюється радше везінням, ніж розрахунками, можна припустити, що рекомендовані ним коефіцієнти Pinnacle для ставок на тенісні матчі не досягають «істинних» значень до моменту закриття лінії.

Гіпотеза цінності лінії закриття базується на ідеї, згідно з якою лінія закриття або коефіцієнти ставок на подію можуть являти собою «справжні» коефіцієнти (або ж дійсну ймовірність настання результату події), адже в них враховується велика частина відомої до цього моменту інформації.

У попередніх статтях я розглядав причини (принаймні, для ставок на футбол), за якими коефіцієнти лінії закриття є вельми точним мірилом ймовірності настання тієї чи іншої події, що може використовуватися для оцінки очікуваного прибутку, а також пояснював, як спроби обіграти лінію закриття допоможуть вам перевірити свій навик розміщення ставок.

На противагу цьому можна сказати, що коефіцієнт лінії закриття не гарантує ефективність на 100%, принаймні його використання не дає суттєвої вигоди на малій вибірці матчів, адже тіпстери на кшталт @nishikoripicks демонструють високий рівень прибутковості тільки в тих випадках, коли кількість ставок перевалює за декілька тисяч. Нехай закон малих чисел може з легкістю стати причиною помилки для гравця, а також призвести до помилкових узагальнень на підставі малої вибірки ставок, ми повинні хоча б припускати можливість того, що результативність @nishikoripicks дійсно є доказом високих навичок прогнозування.

Існує відразу кілька можливих пояснень того, чому ринок на лінії закриття може опинитися не повною мірою ефективним. Я спробував створити практичну модель того, як міг би працювати ринок в такому стані: він повинен бути ефективним при усередненні показників, але проявляти неефективність, коли справа доходить до окремо взятих коефіцієнтів – виною тому стають евристичні спотворення (наприклад, прив’язка до коефіцієнтів).

Іншим потенційним поясненням може стати факт того, що букмекер навмисно вводить ринок в оману з метою збільшити прибуток за рахунок довірливих (або недосвідчених) гравців. Раніше я вже пояснював, як це може спрацювати для ринку розміщення ставок на різницю в очках.

Тепер давайте перейдемо до докладного розгляду ринку ставок на теніс і перевіримо, наскільки він ефективний.

Аналіз даних

Мігель Фігерас, власник WinnerOdds і фахівець з прогнозування результатів тенісних матчів, був настільки люб’язний, що надав мені набір даних, що містить коефіцієнти ліній відкриття і закриття Pinnacle для розміщення ставок на матчі ATP, WTA, Challenger і ITF Futures за період з 12 травня 2015 року до 19 липня 2019 року після того, як з даних були відсіяні технічні поразки і відмови продовжувати матч після першого сету (Pinnacle анулює ставки в подібних випадках), у мене в розпорядженні для аналізу залишилися відомості про 68 361 матч і 136 722 коефіцієнти.

Спершу я вивчив коефіцієнти лінії закриття в спробі відшукати вплив ефекту упередженості при оцінці аутсайдерів і лідерів, під впливом якого вищі коефіцієнти систематично і непропорційно зменшувалися б по відношенню до нижчих коефіцієнтів. Розрахувавши очікувану ймовірність перемоги для кожного окремо взятого гравця (шляхом інвертування коефіцієнтів), я розбив дані за категоріями, створивши підвибірки по 1% і порівняв кожен зразок з дійсним відсотком перемог, відповідних результатів матчів.

Результати аналізу наведені на діаграмі нижче. Жовта лінія відповідає «ідеальній» ефективності, тобто гравці з можливостями складання правильного прогнозу, які дорівнюють 10/50/90%, виграють в 10/50/90% випадків відповідно. Сині точки і лінія тенденції вказують на справжні дані. Для коефіцієнтів букмекера з урахуванням закладеної в них маржі синя лінія завжди повинна бути розташована нижче жовтої.

Незважаючи на високу ступінь ефективності коефіцієнтів, розбіжність синьої і жовтої лінії в міру збільшення коефіцієнтів явно свідчить про наявність ефекту упередженості при оцінці аутсайдерів і лідерів, нехай проявляється він і досить слабо через малий розмір маржі Pinnacle. Наприклад, хоча 90%-ва очікувана ймовірність перемоги і відповідала дійсним виграшним результатами в 89% випадків, очікувана ймовірність перемоги величиною в 10% приводила до перемоги тільки в 6% випадків.

Вплив ефекту упередженості, мабуть, краще проілюструє наступна діаграма, на якій порівнюються очікувані ймовірності фіналів і співвідношення дійсних і очікуваних відсоткових величин. Ставлення 89% до 90% становить 0,989, а 6%, розділені на 10%, дорівнюють всього лише 0,6.

Що станеться, якщо ми видалимо маржу?

Для отримання точніших аналітичних даних щодо ефективності коефіцієнтів для ставок нам слід прибрати з розрахунків закладену в ставки маржу. Наявність ефекту упередженості при оцінці аутсайдерів і лідерів вказує на те, що букмекери (включаючи Pinnacle) розподіляють свою маржу між різними підсумками нерівномірно. Непропорційно великі обсяги маржі закладаються в вищі коефіцієнти.

Упередженість при оцінці аутсайдерів і лідерів є широко відомим на багатьох ринках розміщення ставок на спорт забобоном, і її досить легко враховувати в розрахунках при видаленні з них маржі. Незважаючи на те, що букмекери не розкривають подробиць закладання маржі в коефіцієнти, я вже висловлював свої припущення про набір методів, які вони можуть використовувати.

З метою цього аналізу я використовую логарифмічну функцію, адже вона забезпечує найточніший збіг (прибутковість = +0,47%) з беззбитковим математичним очікуванням (прибутковість = 0%) при розміщенні кожним гравцем ставок однакового розміру. Якщо ж ми припустимо, що і маржа розподілена за коефіцієнтами рівномірно, то в результаті отримаємо дохідність вибірки, що дорівнює -2,73% (або -7,18%, якщо розраховувати результати до усунення маржі).

Коефіцієнти лінії відкриття і лінії закриття

У липні 2016 року я продемонстрував, як співвідношення коефіцієнтів лінії відкриття (для даного спостереження нам підійде також будь-яка лінія, за винятком лінії закриття) до коефіцієнтів лінії закриття може являти собою відмінний показник результативності розміщення ставок на ринку ставок на футбол. Уявімо, що коефіцієнти відкриття відповідали значенням 2,1, а при закритті лінії вони дорівнювали 2,0. На підставі цих даних можна припустити, що ваш довгостроковий прибуток при розміщенні ставок з зазначеними коефіцієнтами становитиме 105%, адже співвідношення 2,1 до 2,0 еквівалентно 1,05. Якби співвідношення цих же коефіцієнтів для ваших ставок відповідало б 0,9, прибуток становив би всього 90%. При співвідношенні 1,2 очікуваний прибуток дорівнювала б 120%.

Дійсні суми повернення за ставками при гіпотетичному розміщенні ставок на всі присутні в аналітичній вибірці футбольні команди практично ідеально відповідають очікуваним. Згідно з моїм висновком, лінія закриття для цих футбольних матчів показувала дуже високу ефективність (після усунення впливу маржі). Але чи справедливо це твердження і для тенісу?

На останній діаграмі в цій статті наводиться порівняння показників очікуваної і дійсної прибутковості. Сині точки і лінія тенденції вказують на очікувану прибутковість, яка визначається співвідношенням коефіцієнтів при відкритті лінії до коефіцієнтів при закритті (з урахуванням того, що маржа була усунена з коефіцієнтів лінії закриття). Дійсна дохідність розраховується на підставі коефіцієнтів для розміщення ставок на лінії відкриття.

Ідеальна кореляція між очікуваною і дійсною прибутковістю зробила б значення лінії тенденції градієнтом, який дорівнює 1. В дійсності ж ми маємо справу з куди меншим значенням (0,825). Висновок з результатів передбачає, що співвідношення коефіцієнтів лінії відкриття і справедливих коефіцієнтів лінії закриття не є ідеальним засобом прогнозування прибутковості, отже, коефіцієнти лінії закриття не можуть бути гарантовано ефективним або стовідсотково точним показником.

Зважаючи на те, що значення градієнта не досягає 1, коефіцієнти лінії відкриття, імовірно, повною мірою сходяться з рівноважною ціною. Іншими словами, занадто високі коефіцієнти не встигають достатньою мірою зменшитися до закриття лінії, а надто низькі коефіцієнти не встигають вирости. Я спробував пояснити цей феномен прив’язкою коефіцієнтів, хоча з урахуванням вже згадуваних мною маніпуляцій букмекера з коефіцієнтами можливих пояснень може бути куди більше.

Цей висновок підтверджується також тим, що @nishikoripicks не вдається обіграти коефіцієнти лінії закриття на очікувану суму. Замість того, щоб стверджувати, що успішність нашого тіпстера пояснюється радше везінням, ніж розрахунками, можна припустити, що рекомендовані ним коефіцієнти Pinnacle для ставок на тенісні матчі не досягають «істинних» значень до моменту закриття лінії.

Червоні точки і їхня лінія тенденції: очікувана прибутковість розрахована на основі співвідношення коефіцієнтів лінії закриття до справедливих (з усуненням маржі) коефіцієнтів, а розрахунок дійсної прибутковості виконаний за допомогою коефіцієнтів ставок лінії закриття. Якби коефіцієнти лінії закриття були б повністю ефективними, ця лінія представляла б горизонтальну пряму з градієнтом, який дорівнює нулю.

Мале позитивне значення (в ідеалі градієнти синьої та червоної ліній повинні в сумі становити 1) також підтверджує гіпотезу про те, що досліджувані нами коефіцієнти не є ідеально ефективними, і вказує на наявність в коефіцієнтах лінії відкриття залишкової інформації, вивчення якої може допомогти передбачити дійсні результати.

Чи справді @nishikoripicks можна назвати професійним тіпстером?

Вивчені дані показують, що @nishikoripicks вдається обіграти коефіцієнти лінії закриття в середньому всього лише в 3% випадків. Якщо гіпотеза про цінність лінії закриття правильна, то після видалення закладеної Pinnacle маржі розглянутий нами тіпстер повинен був зіткнутися з беззбитковим математичним очікуванням. На ділі його прибутковість складає всього 9% для 3000 порад.

Тепер ми знаємо, що ринок розміщення ставок на теніс не повністю ефективний (принаймні – не так ефективний, як ринок ставок на футбол). Можна спробувати з’ясувати причини цієї невідповідності. Крім прив’язки коефіцієнтів або маніпуляцій з ними, слід також взяти до уваги більш низьку ліквідність ринку і (в цілях цього аналізу) облік в розрахунках турнірів Challenger і Futures, про які у нас є куди менше доступної інформації, ніж у випадку з великими змаганнями серій ATP і WTA.

Наявність ефекту упередженості при оцінці аутсайдерів і лідерів вказує на те, що букмекери (включаючи Pinnacle) розподіляють свою маржу між різними підсумками нерівномірно. Непропорційно великі обсяги маржі закладаються у вищі коефіцієнти.

Якими б не були причини, нам все одно слід прийти до розумного висновку, що стверджує, що використання коефіцієнтів лінії закриття в тенісі не може бути ідеальним засобом прогнозування результативності тіпстера або будь-якого гравця.

Різниця між беззбитковою прибутковістю і 9%-им доходом, втім, занадто велика для того, щоб її можна було пояснити винятково незначними відхиленнями в ефективності коефіцієнтів, що вивчаються в цьому аналізі. Нам знадобляться інші пояснення.

Можливо, компанії Pinnacle просто невідомо про діяльність @nishikoripicks. Ймовірно і те, що і тіпстер, і Pinnacle можуть використовувати схожі моделі формування коефіцієнтів, які засновані на упередженнях і недосвідченості гравців.

З точки зору Pinnacle набагато вигіднішим є той варіант, в якому коефіцієнти максимально довгий час не будуть зміщуватися в бік «істинних» значень лінії закриття, адже недосвідчені гравці продовжать розміщувати програшні ставки за неефективної лінії. З точки зору @nishikoripicks, для прихильників гіпотези про цінність лінії закриття буде помилкою вважати, що він зобов’язаний своїм успіхом винятково удачі.

Удача є невід’ємним фактором в розміщенні ставок. Втім, чим довше @nishikoripicks зможе підтримувати свою результативність на рівні, що перевищує значення за гіпотезою про цінність лінії закриття, тим швидше нам доведеться визнати, що настав час переглянути використання лінії закриття як засіб прогнозування «істини» (прианймі, для таких малих ринків, як ставки на теніс).

Залишились запитання? Спитайте у наших знавців!
Коментарі 0
Підписка на прогнозиста
Підписка на автора

Повідомлення про нові публікації цього автора будуть приходити на електронну адресу, вказану вами при реєстрації на «РБ»

Повідомлення про нові прогнози цього експерта будуть приходити на електронну адресу, вказану вами при реєстрації на «РБ»

Підписка на автора
Підписка на прогнозиста

Це означає, що ви більше не будете отримувати повідомлення про нові вебінари на вашу електронну адресу електронної пошти.

Це означає, що ви перестанете отримувати повідомлення про нові відповіді цього експерта на вашу електронну адресу

Сайт не підтверджено,
РБ рекомендує грати тільки в перевірених конторах.
Ви будете перенаправлені на сайт
Бажаємо приємної гри!.
Перейти на сайт